Informacja-RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO dla kontrahenta / klienta

Informujemy że:


1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest:

Firma budowlano-remontowa 
BUD-REM 
Kopiec /k. Częstochowy, 
Ul. Parkowa 34, 
42-125 Kamyk 
woj. Śląskie2. Celem zbierania danych jest realizacja usługi i wystawienie faktury sprzedaży za wykonane usługi 
3. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zarządzania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
4. Podanie danych jest dobrowolne , lecz niezbędne do wykonania usługi i wystawienia faktury sprzedaży. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie usługi i wystawienie faktury sprzedaży. 
5. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim (z wyjątkiem biura rachunkowego na podstawie umowy powierzenia). Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa 
6. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.